fallback

Блог BusSystem

Новини Міністерства транспорту України від 02.06.2019

Опубликовано: 23.07.2019

highway-919073_1280

П Р О Т О К О Л № 157

засідання Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування

02.06.2019 м. Київ

Присутні члени Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування (далі – Комісія) у складі: голови Комісії – Кубальської-Колтунович С. С. та членів комісії: Дробот Ю. С., Дубаса Р. І., Корженівської І. Є., Главацького П. В., Лущая Ю. В. та Климпуша О. Д.

Порядок денний:

1. Про вступне слово голови Комісії Кубальської-Колтунович С. С.;

2. Про доповідь голови Комісії Кубальської-Колтунович С. С. за матеріалами звернень, поданих на розгляд Комісії.

Питання 1.

СЛУХАЛИ: Кубальську-Колтунович С. С., яка представила усіх членів Комісії згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 15.09.2015 № 365 "Про затвердження складу Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування" (із змінами) і зазначила, що засідання проводиться відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75 "Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358 (далі – Порядок).

Питання 2.

СЛУХАЛИ: голову Комісії Кубальську-Колтунович С. С., яка оголосила заяви перевізників, причини подання документів та строки/терміни дії дозволів (таблиця 1).

Таблиця 1 

п/н Звернення українських перевізників / компетентних органів іноземних держав Паритетні партнери Зміст поданих документів Строки / терміни дії дозволів
1 ТОВ "ЄВРО ТРАНС АВТОКОМ російський перевізник ООО "МИТРАНС" внесення змін до маршруту Житомир - Москва в частині розкладу руху 09.10.2020
2 ПП "МІДАС" російський перевізник ООО "СКСавто внесення змін до маршруту Бердянськ - Муріно в частині схеми маршруту, а саме, зміни пункту прибуття з Муріно на Санкт-Петербург 03.08.2020
3 ТОВ "АТП 11231", ФОП Осипа С.М. без паритету продовження дії дозволу та внесення змін до маршруту Дніпро - Москва в частині схеми маршруту, а саме, зміни пункту відправлення з Дніпра на Маріуполь, та розкладу руху 5 років

 

По пункту 1 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували: ЗА: Кубальська-Колтунович С. С., Дубас Р. І., Главацький П. В., Лущай Ю. В., Корженівська І. Є. та Климпуш О. Д.; ПРОТИ: 0; УТРИМАЛИСЬ: Дробот Ю. С.

По пунктах 2- 3 таблиці 1 питання 2 Порядку денного голосували одноголосно. ВИРІШИЛИ: прийняти позитивне рішення щодо зазначених заяв перевізників та рекомендувати Укртрансбезпеці забезпечити видачу відповідних дозволів (додатки 1 - 3).

 

Теги: Новини, Міністерства транспорту, України
Просмотров: 197